فیلم/ خاطره خلبان ایرانی از رودرو شدن جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی

فیلم/ خاطره خلبان ایرانی از رودرو شدن جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی – مشرق نیوزدرباره ناز

یک دیدگاه ارسال کنید