۱۱ ماه از بازداشت غیرقانونی دانشمند ایرانی گذشت/ سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی ادامه دارد

۱۱ ماه از بازداشت غیرقانونی دانشمند ایرانی گذشت/ سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی ادامه دارد – مشرق نیوز
درباره ناز

یک دیدگاه ارسال کنید